Vrecový zber odpadu

Vrecový zber odpadu

Z mnohých postov na facebooku je zrejmé, že obyvatelia Rusoviec nie sú spokojní s priebehom zberu a triedenia odpadu. Čoskoro však nastanú aj v našej mestskej časti zmeny, na ktoré sa potrebujeme pripraviť.

Kritizuje sa čistota okolo zberných hniezd, frekvencia vývozu odpadu, ako aj to, že sa rýchlo zaplnia a potom nám nezostáva nič iné ako iba sadnúť do auta a hľadať zberné hniezdo, kam sa odpad ešte zmestí. Tiež sa veľa komentárov točí okolo toho, ako odpad triedime, že ho nevieme zmačknúť a veľké krabice zbytočne zaberú polovicu kontajnera, alebo že je odpad zle vytriedený. 

Nech sme akokoľvek kritickí, rusekáči sa popri všetkej svojej práci snažia udržiavať aj tieto zberné hniezda čisté, ale je to boj s veternými mlynmi, ktorý nikdy neskončí. Miera zodpovednosti, ktorú k zberným hniezdam cítime, sa odráža v tom, ako sa k týmto miestam správame. Darmo sa hneváme a vypisujeme na facebook, pokiaľ to nie je pred našim domom, v našej záhrade, pofrfleme a ideme ďalej.

Aké je riešenie tohto dlhotrvajúceho problému? Myslím, že zmeny, ktoré prichádzajú od septembra, by sa snáď veci mohli posunúť lepším smerom, pretože sa v Rusovciach spúšťa vrecový zber.

Možno to niektorí poznáte z iných mestských častí alebo obcí, kde takýto zber odpadu funguje dlhšie. My sme sa v rámci Bratislavy dostali do druhej fázy spúšťania vrecového zberu, čo je pre nás výhodou, keďže v prvej fáze sa vychytala väčšina nedostatkov. Napríklad sa ukázalo, že je potrebná vyššia frekvencia zvozu alebo zavedenie možnosti skladovať vrecia v klasickej žltej nádobe. Osobne si myslím, že nás čaká pozitívna zmena k väčšej čistote a zvýšene jzodpovednosti za vlastný odpad.

Čo sa bude takto zbierať? Bude to predovšetkým plast a papier – plast do žltých vriec a papier do modrých vriec. Sklo sa bude stále zbierať v zberných hniezdach v zelenom kontajneri.

Čo vlastne vrecový zber je a aké má výhody?

Vrecový zber znamená, že sa nebude nosiť vytriedený odpad do zberných kontajnerov na zberných hniezdach, ale triediť budeme doma do vriec – plasty do žltého vreca a papier do modrého vreca. Tieto naplnené vrecia v presne stanovených časoch vyložíme pred našu bránu, kam ich príde vyzdvihnúť zberné vozidlo. Frekvencia vývozu bude 2 týždne.

Výhody vrecového zberu:

 • Čistota v obci.
 • Adresnosť – vieme, ktorá domácnosť sa do triedeného zberu zapája a ktorá nie.
 • Nižšia miera jeho zneužívania – zberné hniezda nezapĺňajú ľudia mimo obce, prípadne podnikatelia.
 • Vyššia motivácia a zainteresovanosť domácností na triedení odpadu.
 • Nulová vzdialenosť – vrecia nemusíme nikam nosiť, iba ich vyložíme pred dom, kam ich príde v čase vývozu zobrať zberové vozidlo, a nemusíme hľadať, ktoré zberné hniezdo má voľné kontajnery
 • Čistota a minimalizácia triedeného odpadu – aby sme využili objem celého vreca, ktoré máme na určitý čas (2 týždne), budeme musieť dôkladnejšie stláčať odpad a šetriť miesto, ako aj vyhadzovať čistejšie odpady bez zvyšku jedál, nápojov a podobne.
 • Informačná kampaň o triedení odpadu – znova si môžeme pripomenúť, čo kam patrí a nepatrí.
 • Prehľadnosť zberu – nielen obec môže získať dáta o tom, aký odpad najviac dominuje v obci, ale aj nám môže ukázať, koľko a aký odpad vytvárame a sami môžeme v rámci rodiny pristúpiť k zmenám vedúcim k minimalizácii tvorenia odpadu.

Samozrejme, nemáme ružové okuliare a je nám jasné, že vrecový zber si od nás vyžaduje určitú mieru spolupráce a možno aj prekonanie istého počiatočného diskomfortu:

 • Spoluprácu a dodržiavanie termínov vývozu – vyloženie vriec pred brány v určenom čase.
 • Ak zabudnete vyložiť vrece, nik ho nepríde dodatočne vyzdvihnúť.
 • Nevýhodou je dlhšie časové obdobie, kedy musíme uskladňovať triedený odpad vo vreciach v domácnosti či garáži. Dobrou správou je, že OLO po vyhodnotení prvej fázy vrecového zberu začalo zbierať triedený odpad aj zo žltých kontajnerov, ktoré si v prípade záujmu môžete zakúpiť – vrecia tak uložíte do žltého kontajnera, ktorý vyložíte v čase zberu na ulicu.   
 • Citlivejší na pachy sa asi naučia odpad dobre čistiť, aby sa zbavili zvyšku jedál a nápojov.
 • Vrecia sa môžu častejšie poškodzovať.
 • Je potrebné dodržiavať farebnosť vriec a používať vrecia na tento zber určené a nenahrádzať ich inými vrecami.

Vieme, že to nie je ľahká a jednoduchá zmena. Niekto ju príjme rýchlo a niekto si bude zvykať mesiace. No verím, že po čase uvidíme viac pozitív a výhod a budeme môcť povedať, že to bola zmena k lepšiemu.

Zdroje: www.naturpack.sk, www.olo.sk