Zabudnutá história Rusoviec ožila.....

Zabudnutá história Rusoviec ožila.....

Na začiatku júna sa pri kostolíku sv. Víta opäť stretli dobrovoľníci, zapojení do najväčšej akcie tohto typu v strednej Európe s názvom Naše mesto – tento rok s podtitulom, „Dnes mám rande so svojím mestom“.

My z Pre Rusovce sme samozrejme pomáhali tiež. Podarilo sa nám upraviť okolie kostolíka a okolie novo osadeného židovského pamätníka do dôstojnej podoby. Spoločne sme zasadili aj strom mandľovníka, ktorý symbolicky spája židovské pozostatky náhrobných kameňov s katolíckym chrámom (Pozn.: kvety mandľovníka pripomínajú tvar židovského svietnika menorah a zároveň boli v kresťanskej ikonografike často zobrazené v rukách Panny Márie.)

V sobotu 24. júna sme za účasti verejnosti, zástupcov židovskej náboženskej obce, podporovateľov, médií a samotného autora návrhu Viktora Freša i jeho zhotoviteľa Ondreja Bauera, stretli na slávnostnom odhalení židovského pamätníka. Symbolicky sme položili kamienok na ostatky posledných náhrobných kameňov, ktoré nám v Rusovciach zostali.

Z príhovoru zástupkyne Židovského múzea p. Viery Kamenickej vyberáme tieto slová: „Znovu začínam veriť, že sa dajú robiť veci len tak, z dobrej vôle. Prajem Vám, aby Vás neopúšťal elán a dobrá energia. Je veľký úspech, čo ste dokázali urobiť doteraz.“

Viktor Frešo predstavil filozofiu návrhu pomníka. Podľa jeho slov sa snažil symbolicky premietnuť fatálne zničenie židovskej komunity vo svete aj u nás cez použitie materiálov, rozmiestnenie náhrobných kameňov i osadenie samotného diela do prostredia, ktorého dejinné udalosti sú silne prepojené na rôzne vierovyznania, ktoré boli v Rusovciach praktizované.

Ešte raz by sme sa chceli aj touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorých rovnako ako nás nadchla myšlienka sprítomnenia rusovskej histórie. Sú to tí, ktorí nám pomáhali pri brigádach, finančne, organizačne a hlavne dobrým slovom a uznaním našej práce. Verím, že podobné aktivity budeme môcť realizovať aj v nasledujúcich rokoch. Nápadov totiž máme ešte dosť.

 

Lucia Tuleková Henčelová

Lucia Tuleková-Henčelová