Ako by mali fungovať Rusovské noviny

Na rusovskom zastupiteľstve 5. 2. 2019 bolo zaujímavo. Jeden z dvoch bodov, ktoré vyvolali polemiku, bol návrh na novú redakčnú radu Rusovských novín a informačný materiál „Zásady fungovania Rusovských novín“.

Keďže na rokovaní nebol priestor venovať sa všetkým argumentom a keďže kolegovia poslanci Vandrášeková a Jenčík uviedli mnoho vecí, ktorými oba materiály zhodili zo stola, píšem tento text, v ktorom sa pokúsim reagovať.

Aby ste mohli lepšie pochopiť, o čo ide, na tejto linke nájdete plné znenie navrhovaných zásad pre Rusovské noviny. Prosím, prečítajte si ho, aby ste chápali, o čom je reč.

Prečo práve takto

Úvodom na vysvetlenie, prečo sme materiál predložili. Rusovské noviny sú obecným periodikom s cieľom informovať o dianí v obci. Asi nebude prekvapivé, keď pomenujem realitu, že minimálne v posledných dvoch volebných obdobiach neboli vyvážené. (Volím veľmi uvážlivé slová, dali by sa použiť omnoho tvrdšie.) Aktivity „nepohodlných“ občanov, akokoľvek nepolitické, boli ignorované: ak zorganizoval brigádu, kultúrnu akciu, spoločenskú akciu, diskusiu alebo niečo pozitívne vykonal (príklad: osadenie židovského pamätníka) niekto, kto nebol žiaduci, Rusovské noviny o ňom mlčali. Mlčali o petíciách, mlčali o závažných veciach ako zóna Rusovce-sever, mlčali dokonca aj o jej verejnom prerokovaní.

Zápisy zo zastupiteľstva písala poslankyňa Vandrášeková a treba povedať, že si dala záležať na tom, aby vtedy opoziční poslanci vyzneli v negatívnom svetle.

Asi neprekvapí, že činnosť redakcie vyzerala tak, že keď pán starosta povedal, že v čísle niečo bude, tak sa o tom nediskutovalo a bolo to tam. Mal tiež posledné slovo ohľadom všetkého, čo sa publikovalo.

Takto by obecné, a teda z princípu verejnoprávne noviny rozhodne vyzerať nemali. Sľubovali sme pred voľbami zmenu a tú chceme dosiahnuť. Čo sa nedá inak než cez nové zloženie redakčnej rady.

Zároveň však nebolo na Rusovských novinách „všetko zlé“. RN si zaslúžia aj kontinuitu. Navyše, ak boli doteraz noviny nástrojom propagácie starostu a jeho ľudí, nechceme, aby oddnes boli nástrojom propagácie novej starostky a jej ľudí. Výsledkom by mali byť noviny, s ktorými ani my sami, poslanci, ktorí kandidovali spoločne s novou starostkou, nemusíme byť vždy spokojní – pretože ak budú nezávislé, tak budú niekedy aj proti nám – ak to bude na mieste. A tak to je správne.

Princípy fungovania RN

Princípy fungovania RN by mali byť akýmsi vodítkom, ako chceme, aby obecné noviny vyzerali. Vodítkom, na ktoré sa bude dať odvolávať, keď bude niekto s ich obsahom nespokojný. Deklarujú otvorenosť a nezávislosť. Neurčujú detaily, tie nechávajú na redakčnú radu.

Aké výhrady teda použili kolegovia poslanci Vandrášeková a Jenčík na tieto zásady? Vďaka záznamu zo zastupiteľstva som žiadne výhrady nevynechal.

 • Poslanci nemali možnosť vyjadriť sa k materiálu.
  • V skutočnosti mali. Materiál dostali týždeň pred zastupiteľstvom. Pravdou však je, že sme ich netvorili spolu s nimi – deklaratívny charakter dokumentu si to podľa nás nevyžadoval.
 • Materiál dal dokopy človek, ktorý sa „politicky niekam pričlenil“.
  • Tým sa myslí moja osoba. Tým politickým pričlenením majú na mysli moju kandidatúru na poslanca. Inými slovami: keďže som kandidoval za poslanca, nemám právo deklarovať, že Rusovské noviny majú byť nezávislé a otvorené. Dáva vám to zmysel?
 • Už len to, že materiál obsahuje vetu „bez ohľadu na spriaznenosť s politickými skupinami v obci“, je dôkazom zaujatosti. Dokument už tu delí niekoho na politické skupiny. To RN nikdy nerobili.
  • Skupiny v obci sú realitou a nie je dôvod zamlčiavať to. V posledných dvoch voľbách boli všetci zvolení kandidáti buď pod kandidátkou OZ Rusovčan alebo Pre Rusovce.
  • RN majú podľa zásad informovať o všetkých aktivitách všetkých združení či iniciatív, bez ohľadu na ich spriaznenosť s politickými skupinami. To je predsa deklarácia nestrannosti, ktorá RN doteraz chýbala a ktorá hovorí, že OZ Rusovčan nebude ignorovaný tak, ako sme boli ignorovaní my. Ako sa z toho dá vyvodiť zaujatosť je nad rámec môjho myslenia.
  • Pravdou je, že RN doteraz nedelili obec na skupiny. Pretože sa tvárili, že tí, ktorí nesúhlasia s vedením obce, neexistujú.
 • Chýbajú niektoré vymenované rubriky.
  • Áno. Materiál nemá určovať všetko. Nakoniec, uvádza, že počet a detaily rubrík je vecou redakčnej rady a špeciálne pomenúva len niektoré z nich.
 • V redakčnej rade nesmie byť nikto z poslancov. Zároveň ju má kontrolovať zastupiteľstvo. To si nevieme predstaviť.
  • Nie je pravda, že by podľa zásad v redakčnej rade nesmeli byť poslanci, materiál to netvrdí. Je však ideálnym stavom, ak tam nie sú, pretože tak majú noviny väčšiu šancu na nezávislosť.
  • Ak obecné noviny nemajú priamo podliehať starostke, môžu byť kontrolované jedine zastupiteľstvom. Napokon, v ňom majú kandidáti OZ Rusovčan väčšinu, takže kontrola je v ich rukách.
  • Redakčnú radu RN menuje a preto aj odvoláva zastupiteľstvo. V prípade pochybností o správnom smerovaní RN bude mať v budúcnosti možnosť zmeniť jej zloženie zastupiteľstvo, ak by sa navrhované neosvedčilo.
 • V úvode nás materiál poučuje o demokracii, ale redakčná rada nemá s demokraciou nič spoločné, lebo poslanci nemali možnosť vyjadriť sa k zloženiu redakčnej rady.
  • Na začiatku každého volebného obdobia je redakčná rada nanovo kreovaná. Nikdy to nebolo na základe širokej diskusie alebo okrúhleho stola, dnešný postup bol štandardný. Priznám sa, že ten tvrdý odpor nás prekvapil. Na základe doterajších vyjadrení sme si mysleli, že druhá strana dá starostke šancu ukázať, ako chce robiť veci inak.
  • Nakoľko je dohľadateľné, posledné zloženie redakčnej rady dokonca zastupiteľstvom neprešlo.
  • Návrh členov redakčnej rady bol predložený poslancom včas pred rokovaním zastupiteľstva. Každý poslanec mal preto čas na jeho pripomienkovanie. Rozsah príspevkov oboch poslancov v diskusii pri prerokovaní tohto bodu svedčí o tom, že mali dostatok času na ich prípravu aj na prípadné konštruktívne pozmeňovacie návrhy.
 • Narážka, že som chcel pred voľbami vyjadriť v RN môj „subjektívny názor na nejaké veci, ktoré dal von starosta“ – asi to je pomsta.
  • Nie je to pomsta :-). Keby som bol typ človeka, ktorý chce pomstu, konal by som inak a skôr. Ale pravdou je, že negatívna skúsenosť z minulosti ma inšpiruje k tomu, aby som skúsil podobným prípadom zamedziť. Mimochodom, tým sa snažím chrániť aj namietajúcich poslancov, aby sa im nestalo niečo podobné.
  • O čo išlo: len stručne. Dušan Antoš na mňa v augustovom čísle RN útočil, a to nepravdami. Moje informovanie o petícii (mimochodom, petícia mala cez 200 podpisov a RN o nej „zabudli“ informovať) interpretoval tak, že následkom mojich konšpirácií vznikajú neopodstatnené reakcie obyvateľov – a nasledoval text o petícii. Tým navodil dojem, že stojím za petíciou, čo nie je pravda. Navyše upravenou citáciou dal do mojich úst niečo, čo som nepovedal. Môžeme sa o tom sporiť, podstatné je, že moju reakciu, ktorú som si vyžiadal v rámci práva na odpoveď, redakčná rada odmietla uverejniť s tým, že ide iba o môj názor. (Ironicky, na mieste, kde mala byť odpoveď, sa ocitol predvolebný rozhovor s Dušanom Antošom s nadpisom „Ešte mám veľké plány“, čím dostal v novinách omnoho väčší priestor ako jeho protikandidátka.)
  • Odmietnutie práva na odpoveď mohlo byť kľudne nasledované mojou žalobou na RN, resp. MČ ako vydavateľa, pretože som presvedčený, že tým bol porušený zákon. Ja som to zvažoval, ale neurobil. Ani som v predvolebnom čase túto komunikáciu nezverejnil, aj keď som mohol. Nie je mojou snahou vyvolávať napätie – ale že moja dnešná snaha, aby sa takýto postup nabudúce neopakoval (voči komukoľvek) je pomstou – to je naozaj dosť pritiahnuté za vlasy.

Záverom: princípy fungovania sú kryštálovo čistý text, ktorý má deklarovať vyváženosť a verejnoprávnosť Rusovských novín. To je to, čo poslanci Vandrášeková a Jenčík tvrdo odmietli.

Zloženie redakčnej rady

Aké zloženie novej redakčnej rady navrhol úrad:

 • Martina Zuberská – nová prednostka na úrade
 • Zuzana Červenáková – pracovníčka úradu a dlhoročná tajomníčka redakčnej rady, ako aj sekretárka starostu
 • Beáta Vrzgulová – dlhoročná hlavná redaktorka Rusovských novín
 • Pavel Mokráň – dlhé roky vedie portál rusovce.info (a môj brat)
 • Valéria Kmeťová – bola spolutvorkyňou detskej rubriky v časopise Pre Rusovce
 • Martin Urmanič – odborník na komunikáciu, ktorý bude túto funkciu zastávať na MÚ

Je to zostava nevyvážená? Nominácia bývalej sekretárky starostu či ponechanie hlavnej redaktorky nesvedčia o snahe nenechať kameň na kameni. Venujme sa ale konkrétnym výhradám.

 • Valéria Kmeťová
  • Je spoluautorka novín, ktoré slúžili ako politická propaganda.
   • Interpretácia, že časopis Pre Rusovce je politickou propagandou, je samozrejme účelová. Pravda je, že ide o časopis, ktorý nemá verejnoprávny charakter. Ako to však vylučuje tvorkyňu detskej rubriky z toho, aby bola členkou redakčnej rady RN? Až sa ponúka otázka: to, že poslankyňa Vandrášeková bola roky členkou redakčnej rady, nie je omnoho, omnoho silnejšie politické prepojenie?
  • Organizovala predvolebné akcie ako susedské trhy a podobne. Tri dni pred voľbami. Zdôvodnenie, že išlo o predvolebnú kampaň: o akcii sme informovali v časopise.
   • Susedský trh bol 22. 9., voľby boli 11. 11.
   • Susedský trh neorganizovala iniciatíva Pre Rusovce.
   • Ďalší susedský trh bol 15. 12. a ďalšie budú nasledovať, čo je dôkaz, že nešlo o účelovú predvolebnú akciu.
   • Podľa kolegyne je asi každá akcia, o ktorej sme informovali v časopise, politickou. Z toho vyplýva, že politické sú aj: verejná knižnica, rusovská fara, čistenie čeľadníka, detské ihriská, rekonštrukcia kaštieľa, metlobal, geocaching či recyklácia odpadu. A samozrejme, mnoho ďalších tém.
 • Pavel Mokráň
  • V minulosti kandidoval do zastupiteľstva a je môj brat. Je objektívny?
   • O jeho objektivite svedčia dlhé roky spravovania portálu rusovce.info. Tam informuje o všetkých aktivitách v obci. Mimochodom, aj o akciách OZ Rusovčan, a to bez komentovania. V Rusovciach nemáme iný informačný zdroj, ktorý by bol takto nezaujatý. Ani jeden. Informoval dokonca aj o predvolebných akciách OZ Rusovčan. Napriek tomu, že je mojim bratom, je garanciou objektivity.
  • Ja sám som do špiku kosti zaujatý a neobjektívny, lebo som spoluautor politicky orientovaných novín, ktoré slúžia na politickú propagandu úzkej skupinky ľudí. To je výsmech demokracie. Preto by v redakčnej rade nemal sedieť môj brat.
   • Dovoľujem si pripomenúť, že občianskemu aktivizmu v Rusovciach sa venujem približne 20 rokov. Organizoval som brigády v parku, občianske participácie, rímsky parčík oproti pošte, Gaštanovú aleju a mnoho ďalšieho. Nič z toho nemalo nikdy spojitosť s politikou. S vedením obce som sa snažil spolupracovať, aj keď to bolo spojenectvo často veľmi náročné. Až poznanie, že z pozície aktivistu s niektorými vecami jednoducho nepohnem, viedlo k mojej kandidatúre. Moje občianske aktivity však ďaleko, ďaleko presahujú tie „politické“. Čo z toho môže o sebe povedať kolegyňa Vandrášeková, ktorá bola sama doteraz v redakčnej rade?
   • Časopis Pre Rusovce za 4 roky svojho fungovania si získal rešpekt mnohých Rusovčanov. Vypĺňa informačné embargo, ktoré tu bolo pri doterajšom fungovaní Rusovských novín. Nazvať to „politickou propagandou“ je dôkazom nepochopenia základných pojmov.
   • Obávam sa, že v očiach poslankyne Vandrášekovej je akýkoľvek občiansky aktivizmus politickou aktivitou, už len preto, že sa jej nepáči. V tomto zmysle sa dajú chápať jej výhrady voči mne.
 • Martin Urmanič
  • Obhajoval parkovaciu politiku v Košiciach, je spoluzakladateľ strany Priama demokracia, zakladal TA3, zakladal rádio. Čo ho vedie k tomu, aby tvoril rusovské noviny?
   • Treba povedať, že poslanci si Martina Urmaniča prelustrovali dôkladne. Pravdou však je, že nič z uvedeného ho nediskvalifiuje na prácu v Rusovských novinách.
   • Martin Urmanič je odborník na komunikáciu, ktorý bude pomáhať nášmu MÚ v tejto oblasti. Preto dáva jeho účasť v redakčnej rade zmysel.
   • Pravdou je, že sa za mlada angažoval v politike. Bol členom „dzurindovských bicyklistov“ a bol v mládežníckej organizácii Demokratickej únie. Nič z toho nie je „toxické“, skôr naopak.
  • Podporoval špinavú kampaň kandidáta na východnom Slovensku, ktorá bola tiež v duchu telefonickej kampane pred týmito voľbami: ľudia boli obvolávaní nejakým dotazníkom. Toľko k jeho objektívnosti, nestrannosti a serióznosti.
   • Martin Urmanič okrem iného pomáha aj v politických kampaniach. Je profesionál, pomáhal aj v kampaniach kandidátov, ktorých nemusíme mať radi. Kľúčové slovo však je: profesionál.
   • Zaujímavé je, ako opakovane ľudia z OZ Rusovčan alergicky reagujú na fakt jednoduchého telefonického prieskumu, ktorý je legitímnym a plne demokratickým spôsobom zistenia preferencií. Ak si dobre spomínam, tak pred voľbami 2014 si sami nechali urobiť podobný prieskum (nebol telefonický, ale podomový). Ako to súvisí s objektívnosťou, nestrannosťou či serióznosťou Martina Urmaniča, zostáva záhadou.
   • Ohľadom špinavej kampane na východe nemám žiadnu vedomosť, pravdepodobne sa vyjadrí sám pán Urmanič.
 • Beáta Vrzgulová
  • Nie je Rusovčanka. Viackrát s ňou bol problém, že nemala záujem citlivo reagovať na problémy Rusovčanov. Mal by na ňu dávať pozor nejaký Rusovčan, ale naozaj Rusovčan. Nemá akýkoľvek vzťah k Rusovciam.
   • Pri slovách „naozaj Rusovčan“ mi trochu vyskakujú zimomriavky. Verím, že poslankyňa to nemyslela tak, ako to vyznelo. Charakter človeka neurčuje jeho miesto narodenia ani bydlisko, ale jeho kvality.
   • Napriek tomu vnímam v tejto námietke aj reálny základ. Človek, ktorý na danom mieste nežije, má iný pohľad, nemusí chápať všetky súvislosti. Pri práci žurnalistu však istý odstup môže byť aj výhodou – je omnoho ťažšie byť nad vecou, keď mi začne niečo vyčítať sused alebo človek, s ktorým som vyrastal. Je omnoho ťažšie byť objektívny. Môj osobný názor je, že Rusovské noviny určite potrebujú, aby ich tvorili Rusovčania, ale potrebujú aj pohľad z väčšej výšky – potrebujú skrátka oboje.
  • Je slovenčinárka. V redakčnej rade chýba vyštudovaný žurnalista.
   • Formálne deklarované ukončené vzdelanie v súčasnosti nie je zárukou kvality práce konkrétneho človeka. Dôležité sú hlavne praktické skúsenosti. Nakoľko ide o dlhoročnú redaktorku RN, táto výhrada nie je na mieste.
  • Je neobjektívna, lebo je platená starostkou.
   • Toto snáď ani nepotrebuje komentár. Doteraz to nevadilo? V skutočnosti pani Vrzgulová doteraz viedla tendenčné noviny. Jej nominácia je dôkazom, že cieľom výmeny nie je „valcovať“.
 • Martina Zuberská
  • Keď bola v redakčnej rade prednostka, bola preto, lebo bola žurnalistka. Boli tam však kolízie, nestíhala prednostovskú robotu, lebo veľa času venovala RN. Ak nemá priamo novinársky vzťah k RN, nemá tam dôvod sedieť.
   • Poslankyňa Vandrášeková zabúda na to, že aj prednosta Beracka bol v redakčnej rade. Platilo u neho to isté?
   • S dovolením, to či bude stíhať nechajme radšej na Martinu Zuberskú :-).
   • Je viac než očividné, že poslanci sa chcú zbaviť členov redakčnej rady, ktorí sa im osobne nepáčia. Argumentom „jeden zamestnanec úradu stačí“ chcú dosiahnuť, aby za úrad bola v redakčnej rade iba bývalá sekretárka Dušana Antoša Zuzana Červenáková a vymýšľajú argumenty, ako odtiaľ dostať všetkých iných, ktorí by vedeli Rusovské noviny posunúť a pomôcť im.

Iné výhrady, ktoré majú poslanci Vandrášková a Jenčík k navrhovanej redakčnej rade:

 • Nech je v redakčnej rade aj vyštudovaný novinár.
  • Je tam odborník na komunikáciu. Treba však uznať, že návrh má svoje opodstatnenie – len treba nájsť novinára, ktorý by bol ochotný takúto prácu robiť. Nie každý je ochotný pracovať zadarmo. A ešte aby bol nebulvárny a zároveň dostatočne Rusovčan a zároveň mimo doterajšieho „politického“ diania. Dostatočne angažovaný, aby bol ochotný ísť robiť neplatenú prácu, ale dostatočne málo angažovaný, aby doteraz nevyjadroval svoj názor na lokálne dianie.
 • Navrhovaní členovia sú jednoznačne politicky angažovaní.
  • Tu sa zamieňa občianska a politická angažovanosť. Nikto, kto je dnes reálne politicky angažovaný, v návrhu nie je.
 • Členovia nemajú žurnalistickú skúsenosť.
  • Opäť: odborník na komunikáciu a človek, ktorý dlhé roky vedie naozaj nezávislý informačný portál v návrhu sú. A sú najväčším tŕňom v oku namietateľov.
 • Ako je to s honorármi? V dokumente sa píše „členovia a členky redakcie“. To znamená, že aj navrhovaní členovia budú tvoriť redakciu? Doteraz bola jediná redaktorka p. Vrzgulová.
  • Toto je jednoduché. Dokument je písaný všeobecným jazykom, nevzťahuje sa nutne len na dnešok, preto je formulácia v množnom čísle. Nikto z uvedených s výnimkou p. Vrzgulovej za túto prácu nebude poberať žiadny honorár.
  • Pravdou však je, že sa počíta s tým, že členovia redakčnej rady budú aktívnejší a písanie článkov nezostane len na jedinej redaktorke. Tá aktivita bude o oslovovaní potenciálnych prispievateľov, ale aj o písaní článkov.
 • V RN doteraz vždy sedel niekto, kto reprezentoval staršiu generáciu, mladšiu generáciu, niekto zo zastupiteľstva.
  • To so staršou a mladšou generáciou sa dá chápať ako relevantná pripomienka, o ktorej sa dá uvažovať.
  • „Niekto zo zastupiteľstva“ je problematická veta práve kvôli tomu, že zastupiteľstvo má rôzne obsadenie, takže ak, tak by to chcelo vyvážené členstvo. Ale to nezaručí nezávislosť RN, skôr to prinesie hádky, pretože my poslanci sme už z princípu zaťaženejší politickým bojom, aj keď sa snažíme od tejto záťaže oprostiť (niekto viac, niekto menej).
 • Navrhované zloženie svedčí o tom, že toto budú noviny starostky.
  • Nebudú. Boli by, ak by sme zachovali súčasný spôsob tvorby Rusovských novín :-).

Záverom: čo takto dať novej redakčnej rade šancu? Pred voľbami sme sľubovali zmenu – posun RN smerom k objektívnosti a otvorenosti. Nechajte nám ukázať, že to dokážeme, vážne nám ide o objektívnosť a nie o ovládnutie. Napokon, ak sa nám to nepodarí, citlivý a náročný volič nám to o 4 roky spočíta. Tak to aj má byť.

Vlado Mokráň