Čo vlastne znamená názov mojej ulice?

Čo vlastne znamená názov mojej ulice?

Lónyayova, Ilýrska, Attidova, Vývojová, Mínešská. Názvy ulíc v Rusovciach. Všetci ich poznáme, alebo sme o nich už počuli. Ale podľa koho alebo čoho sú ulice takto pomenované? Áno viem, o jednotlivých uliciach už bolo uverejnených niekoľko článkov, na webe sa tieto informácie dali tiež vyhľadať. Ale kto si to pamätá?

Ulica pomenovaná podľa vysokého továrenského komína, ktorý tu v minulosti stál

V niektorých krajinách je bežné, že ulice sú označené tabuľkou, kde okrem názvu ulice je uvedená aj osobnosť, udalosť alebo iná zaujímavosť, podľa ktorej je ulica pomenovaná. Na Slovensku toto zatiaľ nie je bežné. Prvá lastovička sa objavila na novopomenovanom Námestí Nežnej revolúcie. 

Ulica pomenovaná podľa flámskeho spisovateľa

Ulice v Rusovciach sú pomenované podľa veľkého množstva osobností, ktoré súvisia s históriou obce, s objavovaním rímskej Gerulaty či s dejinami starovekého Ríma. Nebolo by zaujímavé ich tabuľky doplniť informáciou o pôvode tohto názvu? Denne by sme ich mali na očiach. Pri prechádzkach Rusovcami by sme sa mohli cítiť ako na prechádzkach históriou. 

Ulica pomenovaná podľa flámskeho kňaza, básnika a spisovateľa

My v iniciatíve Pre Rusovce sme usúdili, že by to za to stálo. Rozhodli sme sa vybrať tri pilotné ulice, zohnať sponzorov a v spolupráci s Miestnym úradom a Magistrátom takéto tabuľky nechať vyrobiť a osadiť. Malo by sa tak stať v blízkej budúcnosti. Ak sa to stretne s pozitívnym ohlasom, postupne by sme radi takto označili väčšinu ulíc v Rusovciach. 

Ulica pomenovaná podľa cára Petra Veľkého

Ak sa vám takýto nápad páči a prípadne by ste sa chceli na tom aj podieľať, dajte nám vedieť na náš email.