Pokračovať v ceste pre úspešné Rusovce

Pokračovať v ceste pre úspešné Rusovce

Vážení priatelia, fanúšikovia, sympatizanti a všetci tí, ktorým záleží na Rusovciach. Radi vás informujeme, že dnes oficiálne Tím Pre Rusovce vstupuje do kampane pre jesenné komunálne voľby🗳.

🤝Sme odhodlaní spoločne pracovať pre Vás a Rusovce aj naďalej. Ponúkame vám odbornosť, profesionalitu a úprimný záujem o našu mestskú časť.

👍🏻V uplynulých rokoch sme vymenili politiku spojenú s biznisom za občiansku, ktorá nie je založená na motíve prospechu. Zaviedli sme nové formy informovania a komunikácie, či pravidlá participatívneho rozpočtu. Významné investičné aktivity, renováciu vlastných verejných budov i priestorov a celkovú obnovu našej obce považujeme za najvýznamnejšie oblasti, ktoré sa nám za uplynulé volebné obdobie podarilo naplniť. Naše projekty sme postavili prevažne na externom financovaní, aby sme čo najmenej zaťažili obecnú pokladnicu✅.

☝🏻Sme odborne pripravení zvýšiť aktivity a investície do opatrení na znižovanie dopadov klimatickej krízy🌪, budovanie cezhraničných partnerstiev🤝, zvýšiť orientáciu na mesto a celomestské aktivity🏘, či budovanie kamerového systému v záujme mať naše Rusovce ešte bezpečnejšie🔒. Náš program predstavíme podrobnejšie v najbližších týždňoch.

Primátor Matúš Vallo v posledných štyroch rokoch pozdvihol Bratislavu k modernejšiemu, zelenšiemu a profesionálne vedenému mestu. Je nám preto cťou, že môžeme mať podporu Teamu Bratislava.

☑️Sme presvedčení, že ľudia v Rusovciach dajú v jesenných komunálnych voľbách svoj hlas odbornosti, profesionalite a úprimnému záujmu o naše Rusovce. Iba potom bude naša mestská časť odborne spravovanou obcou, ktorá vie čo chce a kam kráča. Ide o našu spoločnú budúcnosť.

🗓29.10.2022 sa preto opäť budeme uchádzať o vašu dôveru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Všetci v tíme Pre Rusovce sme odhodlaní spoločne pracovať pre všetkých obyvateľov našej obce aj naďalej a pokračovať v ceste pre úspešné Rusovce.

Pokračujeme ďalej Pre Rusovce💪

Váš, tím Pre Rusovce
Lucia Henčelová
Róbert Kalmár
Vladino Mokráň
Katarina Zjavkova
Miriama Letovanec Svetkovska
Erik Heidema
Roman Porubec