„Prisťahoval som sa do Rusoviec, budem tu prvýkrát voliť“

…síce som sa prisťahoval nie tento rok, ale už pred dvomi, a to nepočítam čas strávený hľadaním najprv domu, potom uvedomením si, že taký ako sa nám páči ešte nepostavili, hľadaním pozemku, projektovaním, vybavovaním, stavaním, sťahovaním…

Výhodou bolo, že ako rodený Petržalčan som mal Rusovce celý život za rohom, dôkladne prechodené najprv na bicykli, potom pešo, s deťmi na kolobežke, pri jazerách, na zmrzline, na langošoch či pri ohnisku v parku.

Dovolil som si tento osobný úvod, aby som dokázal lepšie formulovať svoje postoje a myšlienky k miestu, ktoré sa stalo mojim novým domovom, domovom našej rodiny a je domovom čoraz širšieho okruhu mojich priateľov a známych.

S novou životnou skúsenosťou prichádza aj nová motivácia – tradičné „Postav dom, zasaď strom…“ sa potýka s praktickou stránkou veci – postav dom, ale najprv získaj stavebné povolenie, splň jeho podmienky, dodrž urbanistické ukazovatele, skolauduj, vybav si trvalý pobyt sebe aj rodine. Popasuj sa s dopravou na vstupe do obce, pohraj sa s deťmi na verejnom ihrisku, zaparkuj na vlastnom pozemku, neruš suseda nedeľným kosením a toleruj jeho celý týždeň uštekaného psa.

Súbor situácií, ktoré rieši každý z nás, každý deň, dokola. Situácií, ktoré na prvý pohľad vieme len ťažko ovplyvniť, berieme ich ako rámec, v rámci ktorého sa odohráva náš každodenný život, či už pozitívne alebo menej. V určitom bode si niektorí z nás povedia, že by sa to dalo aj inak a lepšie.

Mne osobne životná skúsenosť ukázala dve veci – lepšie sa to dá, ale človek sa musí sám snažiť. Obetovať možno kus osobného času a pohodlia pre vec verejnú, pre nápad, jeho interpretáciu a realizáciu. A potom prirodzene príde na druhú skutočnosť – v svojej snahe určite nie je sám, stačí sa len pozrieť okolo seba, počúvať priateľov a známych a nakoniec možno len pozrieť do vlastnej poštovej schránky ?.

Krok za krokom takto mnohí z nás robia službu svojmu okoliu – od zasadenia stromu na ihrisku, cez opravu lavičky v parku, zorganizovania stretnutia so susedmi – jednoduchými a na priateľskej báze zrealizovanými akciami. Popritom sa začíname organizovať, dávame si nálepky, priestory pre akcie prestávajú stačiť, skrátka buduje sa komunita. Komunita obyvateľov, pre ktorých je domov viac ako hranice vlastného pozemku. Pre ktorých sú každodenné problémy Rusoviec námetom na zlepšenie. V tomto bode sa pretínajú aktivity komunity s praktickými možnosťami riešenia. Riešeniami, ktoré sú možné na úrovni miestnej správy. Správy, na ktorú má dosah každý z nás.

A každý z nás má na výber, či bude nad spôsobom riešenia rozmýšľať raz za štyri roky, alebo každý mesiac ako poslanec miestneho zastupiteľstva. Nie každý má čas, priestor a chuť dostať sa do súkolia politiky, čo i len na lokálnej úrovni. Ale aj tak je konfrontovaný s jej praktickými výsledkami – je to dedina okolo nás, jej verejný priestor, zeleň, cesty, ihriská, škola, škôlka…

Spomínané malé kroky niektorých z nás môžu byť podporené vaším rozhodnutím v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Stačí prvé, najdôležitejšie rozhodnutie – prísť do volebnej miestnosti a vybrať si svojich zástupcov. Možno práve tento váš krok bude prvým krokom na novom chodníku na vašej ulici alebo prvým výskokom vašich detí na verejnom ihrisku.

Jeden zo svojich najdôležitejších životných krokov som urobil nedávno – prisťahoval som sa do Rusoviec. Teraz robím spolu s priateľmi ďalší – snažím sa, aby sa stali lepším miestom pre nás všetkých.

Roman Porubec

Roman Porubec