Rusovce-sever - vízia

Rusovce-sever - vízia

Územie Rusovce-sever je jedna z najdôležitejších vecí, o ktorých sa rozhoduje na území našej obce v priebehu dlhých rokov. Proces mal rozhodne zahŕňať nasledovné:

  1. Zistenie názoru verejnosti. Participácia by mala byť základom, aby bolo jasné, čo Rusovčania chcú. Nehovoríme o jednom verejnom zhromaždení. Skutočná participácia trvá dlhé mesiace, obsahuje viaceré rôznorodé aktivity aj s účasťou odborníkov a predchádza jej informačná kampaň, aby všetci dotknutí chápali, o čom sa rozhoduje.
  2. Tvrdé presadzovanie predstavy, ktorá vzišla z participácie, ako verejného záujmu v rokovaniach, v našom prípade najmä so spracovateľom.
  3. Poctivé vyhodnotenie prvého návrhu spracovateľa, aktívne informovanie verejnosti a zozbieranie pripomienok.
  4. Dôkladné zdôvodnenie každej jednej neakceptovanej pripomienky občanovi, ktorý ju zadal.
  5. Poctivé a pravidelné informovanie o celom procese a každom jeho kroku.

Náš úrad by mal byť v takomto procese lídrom. Väčšina z uvedeného je síce dnes už len pripomienka, ako by sa to malo robiť nabudúce, ale aspoň čo-to sa ešte dá stihnúť. Napríklad posledné dva body.