Územný plán zóny Rusovce-sever

 

Aktivity okolo plánovania budúcej výstavby v lokalite pri vstupe do Rusoviec sa datujú už od roku 2010. Bohužiaľ, je potrebné povedať, že postup nášho úradu svedčí buď o jeho neschopnosti, alebo o arogancii predstaviteľov moci v obci. Alebo o oboch týchto veciach naraz.

Ako inak vysvetliť nekonečné zbytočné naťahovanie roky trvajúceho procesu, neinformovanie a ignorovanie požiadaviek verejnosti, to všetko opakovane? A toto všetko sa snaží vedenie obce dokonca prezentovať v pozitívnom svetle, akože sa nič nedeje a všetko je v poriadku.

Nie je.

V skutočnosti môže kauza slúžiť ako dokonalý odstrašujúci príklad, ako sa veci nemajú robiť. Aj keď na samotnom začiatku bola správna myšlienka: vypracovať územný plán zóny (ÚPZ), aby mala obec pod kontrolou, čo a ako sa bude stavať na tomto území.

Tu je veľmi stručná rekapitulácia.

 • 2010: rozhodnutie vypracovať zadanie ÚPZ, financované investormi.
 • 2011: prvá verzia zadania nevyjadruje potreby Rusoviec, ale investorov. Celé mesiace trvá doťahovanie sa so spracovateľom, či zadanie môže alebo nemôže obsahovať základnú predstavu obce. Aktívna je najmä Stavebno-bytová komisia pod vedením M. Tuleka, ale zatiaľ je vedenie obce na jednej vlne s občanmi.
 • Január 2012: otázka je konečne vyriešená (v prospech obce), zadanie zastupiteľstvom schválené.
 • Nasledujúce 3 (slovom tri) roky: nedeje sa nič. Obec mlčí, na spracovateľa netlačí. Opoziční poslanci sa z času na čas snažia pýtať na proces a sú ubezpečovaní, že všetko je v poriadku. Tu niekde začína nepochopiteľná pasivita a ignorancia vedenia obce.
 • Jar 2015: upozorňujeme na problematiku ÚPZ v tomto článku.
 • Jún 2015: návrh ÚPZ je zverejnený (ako inak, iba na úrade) a začína sa pripomienkovanie verejnosťou s absurdným prázdninovým termínom 15. júla. 3 roky nič a zrazu sa má verejnosť vyjadriť behom pár týždňov, navyše v dovolenkovom období? To vážne? V našej obci je to tak.
 • Júl 2015: napriek všetkému verejnosť dáva pripomienky. My sami sme v rekordnom čase za pár dní sformulovali zásadné pripomienky a za asi dva týždne sme pod ne získali vyše 200 podpisov občanov. (Táto hromadná pripomienka zostala vedením obce bez komentára a spracovateľ ju odignoroval. Podobne ako väčšinu ostatných pripomienok, neunúval sa ani vysvetliť stanovisko k pripomienkam!)
 • Jeseň 2015: v očakávaní korektného procesu sme počítali, že sa oficiálne dozvieme stanovisko spracovateľa (alebo obce) k pripomienkam a prebehne kolo rokovaní, kde sa budeme môcť k ich akceptácii vyjadriť. Keďže sa nič nedialo, v novembri sme zaslali požiadavku na sprístupnenie všetkých došlých pripomienok.
 • December 2015: dozvedáme sa v kuloároch, že pripomienky boli vyhodnotené, avšak nemáme možnosť dostať sa k nim.
 • Koniec roku 2015: máme k dispozícii stanovisko Slovenskej správy ciest, z ktorého je zrejmé, že návrh ÚPZ neakceptuje dopravné normy a je vypracovaný v rozpore s predpismi (nepostačujúce kapacitné posúdenie, chýbajúci dopravný prieskum, rozpory s normami). Je však možné, že zapracované pripomienky tieto problémy odstránili.
 • Január 2016: Miestny úrad zaslal návrh ÚP na Magistrát. Nám sa podarilo dostať k pripomienkam – naši poslanci si ich smeli odfotiť do mobilu na úrade. (Tomu sa hovorí sprístupnenie informácie.) Zistili sme, že prakticky žiadne pripomienky neboli akceptované.
 • Január – apríl 2016: opakované výzvy našich poslancov o stretnutie so spracovateľom, kde by bolo možné prerokovať neakceptované pripomienky.
 • Apríl 2016: oficiálne stretnutie so spracovateľom. Prístup majú iba poslanci. Čo na tom, že pripomienky dávali aj občania. Tam sa dozvedáme šokujúcu informáciu: požiadavky akceptované neboli a žiadne nové už nie je možné dávať! Spracovateľ ani nevie, aké pripomienky mal vlastne na stole a za pochodu tvorí argumentáciu, prečo ich neakceptoval. Starosta presadil jedinú pripomienku: výškový limit zástavby. Za ostatné pripomienky sa on ani jeho zástupca R. Jenčík nepostavil. Toto jedno vybojované „víťazstvo“ následne prezentujú ako boj za občanov.
 • Koniec apríla 2016: skoncipovali sme otvorený list adresovaný predstaviteľom obce, spracovateľa a na oficiálne miesta (Magistrát, Okresný úrad), kde upozorňujeme na zásadné nedostatky návrhu, týkajúce sa najmä (avšak nielen) dopravného riešenia. Je pomaly posledná možnosť ešte s návrhom niečo urobiť a nemajúc inú možnosť, bijeme na poplach.
 • Leto a jeseň 2016: nedeje sa nič. Žiadna reakcia na naše snahy.
 • September 2016: prokurátorka Okresnej prokuratúry posiela protest voči rozhodnutiu Okresného úradu vo veci ÚPZ. Argumentuje veľmi podobne ako my v otvorenom liste. Nie je to reakcia na nás (my sme sa na prokuratúru neobracali), ale na podobný protest Ing. Arch. M. Finku, PhD. Prokurátorka píše o. i.  o tom, že naša MČ vo svojom stanovisku negovala pripomienky verejnosti (čo sme sa dozvedeli až tu!), a to konkrétne aj pripomienky k dopravnej časti materiálu. O tomto proteste sa dozvedáme len náhodou a s niekoľkomesačným oneskorením. Náš úrad naďalej mlčí.
 • Čo bude ďalej, zatiaľ nevieme. Stanovisko nášho úradu a jeho ďalší postup zisťujeme. Isté je nateraz iba jedno: v polke roka 2017 definitívne končí stavebná uzávera a ak sa vec dovtedy nevyrieši, majitelia budú môcť urobiť z Rusoviec megalopolis.

Naše mediálne výstupy ku kauze Rusovce-sever:

Oficiálne dokumenty: