Rusovský ohrozený unikát

Rusovský ohrozený unikát

Drop fúzatý je jeden z najťažších lietajúcich vtákov. Vďaka ľudskej činnosti je v našich končinách na pokraji vyhynutia. Zdá sa však, že tento trend sa na Chránenom vtáčom území Syslovské polia podarilo zvrátiť. Túto zimu to napočítali až 118 jedincov.

Netreba však zabudnúť, že nie je tomu tak dávno, čo práve v najcennejšej časti chráneného územia hrozila výstavba golfového ihriska. Aby ste si mohli pripomenúť celú absurdnosť tohto zámeru, odporúčame Vám prečítať si prípadovú štúdiu s názvom „Keď ide aj o vtáka“, ktorá je inšpirovaná skutočnými udalosťami počas vyhlasovania tohto chráneného vtáčieho územia pri Rusovciach.

Drop fúzatý – prípadové štúdie

Obrázok je prevzatý zo stránky Ohrozené druhy vtáctva na Slovensku.